Reklam Yazarı

Saatchi & Saatchi
Şişli/İstanbul

En az 6-7 yıl reklam ajansı deneyimli
Türkçe dilinin kurallarına hakim
Kampanya kurgulayabilen
Geleneksel ve yeni mecralar için fikir üretebilen
İngilizce bilen


Başvuru: suheyla.senyurt@publicisturkey.com